ข่าวและกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

  • รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1
    รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 1

    ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์และ แบบกลุ่มหมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ศึกษา ทดลองเกี่ยวกับสีของเปลวไฟจากสารประกอบและเส้นสเปกตรัมของธาตุบางชนิด ศึกษาและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์บิทัล เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุของนักวิทยาศาสตร์ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ ศึกษาคํานวณและเปรียบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน อ่านต่อ →

  •     โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด  (ดาวน์โหลด  ครั้ง) เข้าชม: 234 ครั้ง Print PDF อ่านต่อ →

ตารางกิจกรรม

<< Jul 2014 >>
SMTWTFS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

คลิปการทดลองเคมี

The Magic of Chemistry - with Andrew Szydlo

Chemistry Lesson - 1 - What is Chemistry?