ข่าวและกิจกรรม

บทความ

ตารางกิจกรรม

There are no upcoming events.

View Calendar

Facebook

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

สื่อการสอนออนไลน์ วิชา เคมี บทที่ 1

สื่อดิจิทัล

chemistry_lo
กฎของบอยส์ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันของแก๊สที่อุณหภูมิและปริมาณคงที่
เข้าสู่ Learning Object เรื่องกฎของบอยล์ได้ที่นี้