ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสน้ำมันหรือไขมันด้วยโซ­เดียมไฮดรอกไซด์

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ สื่อ, สื่อดิจิทัล

Print Friendly, PDF & Email