Application AR

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ สื่อ, สื่อดิจิทัล

สาขาเคมีได้จัดทำ แอพลิเคชัน สำหรับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานเคมี สำหรับนักเรียน ที่เน้นวิทยาศาสตร์ ขึ้นมา ด้วยเทคโนโลยี AR Augemted Reality เป็นการผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นมา ผ่านอุปกรณ์มือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด Download (ดาวน์โหลด 146 ครั้ง)

โดยสามารถดาวน์โหลด AR Application ได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด Download (ดาวน์โหลด 301 ครั้ง)

Print Friendly