ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • เคมีกับงานพิสูจน์หลักฐาน

    หากกล่าวถึงนิติวิทยาศาสตร์ (forensic science) หลายท่านคงนึกถึงภาพของแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หนึ่งในทีมนิติแพทย์และนักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนช่วยให้การคลี่คลายคดีของตำรวจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่คงมีเพียงผู้อ่านเพียงไม่กี่คนที่ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกของการทำงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำงานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นมีขอบเขตกว้างกว่าแค่การชันสูตรศพ หากยังรวมไปถึงการทำงานในขอบเขตทั่วไป เช่น การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจลายนิ้วมือ การตรวจทางเอกสาร Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552
สถานที่จัดการแข่งขัน : เคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข                        หัวหน้าทีม
ผศ.ดร.วรวรรณ  พันธุมนาวิน                  รองหัวหน้าทีม
รศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์                         ที่ปรึกษาวิชาการ
ผศ.ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร                       ที่ปรึกษาวิชาการ
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี                          ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย 
นายพชรพล สินชัยโรจน์กุล                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  เหรียญเงิน
นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    เหรียญเงิน
นางสาวศศิลดา ศิริรุ่งเรือง                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   เหรียญเงิน
นายอลิฟ น้อยคำ                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                   เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email