การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552
สถานที่จัดการแข่งขัน : เคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข                        หัวหน้าทีม
ผศ.ดร.วรวรรณ  พันธุมนาวิน                  รองหัวหน้าทีม
รศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์                         ที่ปรึกษาวิชาการ
ผศ.ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร                       ที่ปรึกษาวิชาการ
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี                          ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย 
นายพชรพล สินชัยโรจน์กุล                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  เหรียญเงิน
นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    เหรียญเงิน
นางสาวศศิลดา ศิริรุ่งเรือง                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   เหรียญเงิน
นายอลิฟ น้อยคำ                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                   เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email