ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • การใช้งานโปรแกรม-iMovie-เบื้องต้นกับการเตรียมสื่อการเรียนการสอน-1.pdf

    วีดิทัศน์เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพราะสามารถจดจำได้มากและยาวนานขึ้น เรียนรู้ในปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่กำหนด และช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คุณครูจึงสามารถนำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ ios ที่ใช้ในการตัดต่อและแก้ไขวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์ รวมถึงการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เช่น การใส่เสียงเพลง อัดเสียง Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552
สถานที่จัดการแข่งขัน : เคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข                        หัวหน้าทีม
ผศ.ดร.วรวรรณ  พันธุมนาวิน                  รองหัวหน้าทีม
รศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์                         ที่ปรึกษาวิชาการ
ผศ.ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร                       ที่ปรึกษาวิชาการ
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี                          ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย 
นายพชรพล สินชัยโรจน์กุล                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  เหรียญเงิน
นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    เหรียญเงิน
นางสาวศศิลดา ศิริรุ่งเรือง                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   เหรียญเงิน
นายอลิฟ น้อยคำ                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                   เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email