การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551
สถานที่จัดการแข่งขัน : บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.ยงศักดิ์  ศรีธนาอนันต์ หัวหน้าทีม

ดร.อมราวรรณ  อินทศิริ รองหัวหน้าทีม

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  สมสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย
นายภาคภูมิ  อังพานิชเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
นายเฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายธนธรณ์  ขอทวีวัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายเตชินท์ จุลเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email