ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • การใช้งานโปรแกรม-iMovie-เบื้องต้นกับการเตรียมสื่อการเรียนการสอน-1.pdf

    วีดิทัศน์เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพราะสามารถจดจำได้มากและยาวนานขึ้น เรียนรู้ในปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่กำหนด และช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คุณครูจึงสามารถนำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ ios ที่ใช้ในการตัดต่อและแก้ไขวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์ รวมถึงการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เช่น การใส่เสียงเพลง อัดเสียง Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551
สถานที่จัดการแข่งขัน : บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.ยงศักดิ์  ศรีธนาอนันต์ หัวหน้าทีม

ดร.อมราวรรณ  อินทศิริ รองหัวหน้าทีม

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  สมสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย
นายภาคภูมิ  อังพานิชเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
นายเฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายธนธรณ์  ขอทวีวัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายเตชินท์ จุลเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email