ข่าวและกิจกรรม

 • แจกฟรี ไฟล์หนังสือเรียนเคมี บทที่ 1

  แจกฟรี ไฟล์หนังสือเรียนเคมี บทที่ 1 เรื่อง “ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี” เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้คุณครูและนักเรียนไปใช้ชั่วคราว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl.ufy62q

  Print Friendly, PDF & Email

บทความ

 • ChemDraw Ultra กับการวาดโครงสร้างเคมีของสาร

  ในการเรียนวิชาเคมีนั้น บางบทเรียนจะเป็นการอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น โครงสร้างเคมีของสาร ซึ่งสำหรับนักเรียนอาจเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจและมองเห็นภาพตำแหน่งและมุมระหว่างพันธะ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงต้องมีการใช้สื่อต่าง ๆ เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการเรียนการสอน  โดยในบทความนี้จะอธิบายการใช้โปรแกรม ChemDraw Ultra ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโครงสร้างของโมเลกุลโคเวเลนซ์ จุดเด่นของโปรแกรมดังกล่าวคือ ได้ไฟล์เวกเตอร์ทำให้คุณครูสามารถนำไปปรับขยายขนาดให้เหมาะกับสื่อที่นำมาใช้กับนักเรียนได้โดยที่รูปไม่เสียรายละเอียดและความคมชัด โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด 

  Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

 • บทที่ 8 แมกนีเซียม

      โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

  Print Friendly, PDF & Email

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551
สถานที่จัดการแข่งขัน : บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.ยงศักดิ์  ศรีธนาอนันต์ หัวหน้าทีม

ดร.อมราวรรณ  อินทศิริ รองหัวหน้าทีม

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  สมสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย
นายภาคภูมิ  อังพานิชเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
นายเฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายธนธรณ์  ขอทวีวัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายเตชินท์ จุลเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email