ข่าวและกิจกรรม

 • แจกฟรี ไฟล์หนังสือเรียนเคมี บทที่ 1

  แจกฟรี ไฟล์หนังสือเรียนเคมี บทที่ 1 เรื่อง “ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี” เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้คุณครูและนักเรียนไปใช้ชั่วคราว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl.ufy62q

  Print Friendly, PDF & Email

บทความ

 • 4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7

  ตารางธาตุ (periodic table) เป็นตารางแสดงรายชื่อธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ โดยจัดเรียงธาตุตามเลข อะตอม (จำนวนโปรตอนในนิวเคลียส) การจัดเรียงอิเล็กตรอน (electron configuration) และสมบัติของธาตุที่ซ้ำกันหรือ คล้ายกันตามหมู่ (แถวธาตุในแนวตั้ง) และตามคาบ (แถวธาตุในแนวนอน) Read More.

  Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

 • บทที่ 8 แมกนีเซียม

      โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

  Print Friendly, PDF & Email

แหล่งข้อมูลทางเคมีจากเว็บไซต์

สาขาเคมี ได้รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม วิชาเคมี ซึ่งทางสาขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์เหล่านี้จะเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมและมีประโยชน์ สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ


 บทที่ 1 แบบจำลองอะตอม

 บทที่ 2 พันธะเคมี

Print Friendly, PDF & Email