ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • การใช้งานโปรแกรม-iMovie-เบื้องต้นกับการเตรียมสื่อการเรียนการสอน-1.pdf

    วีดิทัศน์เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพราะสามารถจดจำได้มากและยาวนานขึ้น เรียนรู้ในปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่กำหนด และช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คุณครูจึงสามารถนำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ ios ที่ใช้ในการตัดต่อและแก้ไขวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์ รวมถึงการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เช่น การใส่เสียงเพลง อัดเสียง Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

แหล่งข้อมูลทางเคมีจากเว็บไซต์

สาขาเคมี ได้รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม วิชาเคมี ซึ่งทางสาขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์เหล่านี้จะเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมและมีประโยชน์ สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ


 บทที่ 1 แบบจำลองอะตอม

 บทที่ 2 พันธะเคมี

Print Friendly, PDF & Email