แหล่งข้อมูลทางเคมีจากเว็บไซต์

สาขาเคมี ได้รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม วิชาเคมี ซึ่งทางสาขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์เหล่านี้จะเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมและมีประโยชน์ สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ


 บทที่ 1 แบบจำลองอะตอม

 บทที่ 2 พันธะเคมี

Print Friendly, PDF & Email