เกี่ยวกับหน่วยงาน

สาขาเคมี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์  02-3924021 (ต่อ 2201 – 2207)

โทรสาร   02-3814044

เว็บไซต์   http://chemistry.ipstweb.com/

   อีเมล   chemistry@proj.ipst.ac.th 

Print Friendly, PDF & Email